Top īpašs kalkulators, kas mērīs dzīvesveida ietekmi uz Baltijas jūru
Wednesday, 29 October 2014

Pasaules Dabas Fonds, kopā ar partneriem – Valsts izglītības satura centru, Lietuvas un Igaunijas dabas fondu, kā arī MTT – zinātnisko institūtu Somijā, uzsācis īstenot Nordplus Horizontal atbalstītu projektu, interaktīva rīka “Es varu apturēt eitrofikāciju!” izstrādi.

Pētījumi rāda, ka Baltijas jūras stāvoklis joprojām ir kritisks – 70 000 km2 jeb aptuveni sestā daļa jūras ir pakļauta eitrofikācijai. Tā ir milzīga jūras teritorija, kur skābekļa trūkuma dēļ praktiski nav iespējama dzīvība. HELCOM dati liecina, ka jūras aizaugšanu, jeb eitrofikāciju izraisa pārlieku lielais  organiskā piesārņojuma daudzums, kas ieplūst jūrā.

“Baltijas jūras eitrofikācija ir sarežģīta problēma, ko iespējams risināt tikai sadarbojoties – valstīm, sektoriem un dažādajām nozarēm, kas saimnieko Baltijas jūrā [precīzāk- Baltijas jūras sateces baseinā- red.]. Tāpat būtiski ir nodrošināt inovatīvus instrumentus un veicināt formālo un neformālo izglītību par jūras vidi un tās saistību ar reģiona labklājību,” norāda Ingus Purgalis, Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras programmas vadītājs.

Projektā sadarbojas Baltijas un Ziemeļvalstis, lai radītu inovatīvu un interaktīvu mācību līdzekli, kas aprēķina un demonstrē katra individuālo ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu. Paredzēts, ka rīks palielinās izpratni un tuvāk attīstīs personīgākas asociācijas ar Baltijas jūras eitrofikāciju, sniedzot iespēju uzzināt, kuras no ikdienas darbībām atstāj būtiskāko ietekmi uz jūras vidi. Plānotais rīks, kas būs pieejams Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas iedzīvotājiem, ir inovatīva un eksperimentāla metode, kura parāda individuālo ietekmi uz ekosistēmu un līdz šim nav bijusi izstrādāta Baltijas jūras reģionā.

Piemēram, pavasara aļģu ziedēšanas laikā Baltijas jūrā zied tik daudz aļģes, kas piepildītu 1 000 000 kravas mašīnas. Ja šīs mašīnas nostādītu rindā vienu aiz otras, tās veidotu 12 000 km garu rindu,” turpina Ingus Purgalis. Ideja par tiešsaistes mācību līdzekli „Es varu apturēt eitrofikāciju” radās, meklējot risinājumus vienai no nopietnākajām problēmām Baltijas jūrā – eitrofikācijai. Pasaules Dabas Fonds (vadošais partneris projektā) Latvijā ar šo problēmu strādā jau vairāk kā septiņus gadus.

Projekta laikā tiek plānotas dažādas aktivitātes. Pirmā tikšanās projekta partneriem notika 2014. gada 15. oktobrī, Helsinkos. Tika pārrunāta turpmākā sadarbība un veicamie uzdevumi, lai panāktu vēlamo rezultātu. Plānots, ka kalkulators tiks izstrādāts līdz 2015. gada maijam, kad Rīgā, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, tiks rīkots seminārs, kura laikā tiks prezentēts jaunais mācību līdzeklis.

Informācija par projektu pieejama Pasaules dabas fonda mājaslapā sadaļā “Es varu apturēt eitrofikāciju!”, kur ikviens var iepazīties ar projekta aktivitātēm un plānotajiem rezultātiem. Iniciatīva saņēmusi līdzfinansējumu no Nordplus Horizontal. Vairāk par Nordplus atbalstītiem projektiem iespējams uzzināt šeit.