Uz ko attiecināmi atbrīvojums HFC tiešam eksportam?
Friday, 24 October 2014
Jautājums: Vai atbrīvojums HFC tiešam eksportam ir attiecināms uz HFC piegādēm ražošanas iekārtām ES?

Atbilde: Nē. Tāpat kā viss regulas 517/2014 15.pants pants arī atbrīvojums attiecas tikai uz HFC lielapjoma (beztaras) eksportu.

 

1. Phase-down attiecas tikai uz tikai gāzes piegādēm, nevis turpmākai izmantošanai. HFC, kas iepildīts, tiek izmantots saskaņā ar 2.panta 11.punkta definīciju, neatkarīgi, vai tie pēc tam tiek eksportēti vai ne.

 

2. Phase-down tika izstrādāta, pamatojoties uz Monreālas protokola mehānismu, paredzot HFC iekļaušanu šajā Protokolā. Vielas, kuras importētas vai ražotas priekš ražošanas iekārtām, saskaņā ar Protokolu tiek uzskatītas par iekšzemes patēriņu.

 

3. Neiekļaut kompensēšanas mehānismu HFC iekārtu eksportētājam, bija apzināta likumdevēju izvēle. Šo pieeju mainot, būtu nepieciešami grozījumi Regulai koplēmuma formā:

  • - atkārtoti pielāgot phase-down grafiku, kas tika izstrādāts, pamatojoties uz pieņēmumu, ka pieprasījums pēc ražošanas iekārtām tiek ieskaitīts saskaņā ar mehānismu,
  • - iekļaut iekārtu eksportētājiem ziņošanas pienākumu. Pašlaik šādas saistības ir paredzētas tikai importētājiem,
  • - iekļaut marķēšanas prasības, kā paredzēts visiem citiem atbrīvojumiem. Marķēšanas prasības, kas atbilst 15.panta (2) (c), attiecas uz konteineru marķēšanu, tādējādi skaidri attiecoties tikai uz beztaras gāzēm.