Par tirgū laisto fluorogļūdeņražu daudzuma samazināšanu
Friday, 24 October 2014

Jautājums 1: Dzesēšanas maisījumos, kas satur ne tikai HFC, bet arī PFC, kas no tiem tiek uzskaitīts phase-down? Tikai HFC frakcija vai viss maisījums?

 

Jautājums 2: Ja HFC sūtījums ierodas 201n gada beigās un muitas deklarācija tiek iesniegta 201n gadā, bet muitas atļauja laišanai brīvā apgrozībā tiek izsniegta tikai 201n + 1.gadā, vai sūtījums skaitās palaists tirgū 201n. vai 201n + 1.gadā?

Atbilde 1: Viss maisījums. Šī nodaļa attiecas uz 'fluorogļūdeņražiem". Saskaņā ar definīciju, 2.panta 2. punkts precizē, ka ne tikai uzskaitītās sastāvdaļas, bet arī "maisījumi, kas satur kādu no šīm vielām". Turklāt IV. pielikums ilustrē "holistisko" pieeju, ietverot arī vielas, kas nav GSP maisījumu aprēķinu fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

Patlaban praktiskā nozīme, piemērojot vienu vai otru aprēķināšanas metodi, ir mazsvarīga, jo HFC maisījumi ar citām augstas GSP gāzēm ir reti. Ietekme uz HFC / HC maisījumiem ir gandrīz neredzama. Visa maisījuma ņemšana vērā varētu būt efektīvs līdzeklis, lai novērstu kādu apiešanu phase-down, ieviešot jaunus HFC maisījumus ar PFC vai HFE.

 

Atbilde 2: 201n + 1, tikai pēc tam, kad ir nokārtota muitas procedūra, preces tiek laistas brīvā apgrozībā, kā noteikts definīcijā par "laišanu tirgū" (skatīt 2. panta 10. punktu).