Par pārleicināšanos par HFC uzskaiti kvotu sistēmā iepriekš uzpildītai iekārtai
Friday, 24 October 2014
Jautājums: Kad iepriekš uzpildītas iekārtas importētājiem ir jāpārliecinās, ka HFC tiek uzskaitīti kvotu sistēmā?
Atbilde: Tā kā tas ir juridisks priekšnoteikums laišanai tirgū, kvotās ietvertie HFC ir jādokumentē un atbilstības deklarācijai ir jābūt pieejamai tirgū laišanu brīdī (importa gadījumā = laišana brīvā apgrozībā). Trešās puses pārbaude tiek prasīta no n+1.gada 31. marta.