Vai mazie gaisa sausinātāji ir 'gaisa kondicionēšanas iekārtas'?
Friday, 24 October 2014

Jautājums: Vai mazie gaisa sausinātāji ir “gaisa kondicionēšanas iekārtas” regulas 517/2014 izpratnē?

Atbilde: Jā. Termins "gaisa kondicionēšana" nav definēts regulas 517/2014 2.pantā. Tas tiek izmantots vispārīgā veidā visā Regulā un aptver visas iekārtas, kas maina gaisa īpašības. Bieži saldēšanas iekārtas izmanto gaisu kā vidutāju, lai iegūtu siltumu no cita objekta un gaisa dzesēšana nav galīgais mērķis, tādēļ ir vajadzīga terminu diferenciācija. Arī daži siltumsūkņi var tikt uzskatīti par gaisa kondicionētājiem, atbilstoši šai definīcijai. Bet tie bija uzskaitīti atsevišķi, lai aptveru cita veida siltuma sūkņus (piemēram, gaiss-ūdens, ūdens-ūdens ...)