Par f-gāzu marķējuma pareizu izvietošanu
Friday, 24 October 2014
Jautājums: Vai marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 var tikt realizēta uz atsevišķas etiķetes?

Atbilde: Nē. Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP regula) 32.panta 6.punktam, marķējuma elementi, kas izriet no citām ES tiesību aktos noteiktajām prasībām, jāizvieto etiķetes papildus informācijas daļā.

Skatīt 41 lpp. šajā materiālā papildus informācijai.