Par f-gāzu marķējuma valodu
Friday, 24 October 2014

Regulas 517/2014 12.panta (Marķējums un informācija par ražojumiem un iekārtām) 4.punktā ir noteikts, ka "Marķējums ir tās dalībvalsts oficiālajās valodās, kurā tas tiek laists tirgū".

Jautājums: Vai būtu - stingri piemērojot "laišana tirgū" definīciju – jāizmanto dalībvalsts valoda, kurā pirmā laišana tirgū notikusi (piemēram, holandiešu, ja importa un laišana brīvā apgrozībā notikusi NL ostā)?

Atbilde: Ņemot vērā marķēšanas prasības mērķi, informēt par galalietotājiem, marķēšanu valodā(s), tās dalībvalsts, kurā tas tiek pārdots galalietotājiem būtu piemērotāka. Šī izpratne atspoguļojas arī Komisijas regulas 1494/2007 2.panta 4.punktā, kas atļauj dalībvalstīm veikt "laišana tirgū" savā teritorijā, izmantošanu viņu dzimtajās valodās (Regula (EK) Nr 842/2006 izmanto līdzīgu “laišanas tirgū” definīciju).