Mežotnes pagasta Strēlnieku ciemā tiks sakārtota ūdenssaimniecība
Wednesday, 28 March 2012

Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalstu Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai, informē Bauskas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste Laila Kalniņa.

Šī projekta ietvaros plānots pieslēgt Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas Garozas ciema sistēmai, kā arī rekonstruēt un paplašināt ūdensapgādes tīklu (1250 m). Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pievienošanas rezultātā tiks panākta dzeramā ūdens un notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām un novērsts potenciālais virszemes ūdeņu piesārņojums.

Projekta realizācija nodrošinās kvalitatīvu, normatīvajām prasībām atbilstošu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību 195 iedzīvotājiem jeb 95,1% no Strēlnieku ciema iedzīvotāju kopskaita un 10 pieguļošās teritorijas iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 250 553,08 LVL apmērā, 174 565,6LVL jeb 85% no attiecināmajām izmaksām būs ERAF līdzekļi, bet pārējie līdzekļi - pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Lai nodrošinātu pietiekamu finansējumu projekta ieviešanas laikā, pašvaldība plāno izmantot SIA “Vides investīciju fonds” aizdevumu.

     Kontaktpersona:
     Bauskas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste Laila Kalniņa, tālr. 63921942