Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Mežotnes pagasta Garozas ciemā
Wednesday, 28 March 2012

Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalstu Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai, informē Bauskas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste Laila Kalniņa.

Šī ūdensapgādes infrastruktūras sakārtošanas projekta ietvaros Garozas ciemā plānots rekonstruēt urbumu un ūdenstorni, izbūvēt ūdens sagatavošanas staciju un paplašināt ūdensapgādes tīklu. Kanalizācijas tīkla paplašināšanas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas rezultātā tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām, novēršot potenciālo virszemes ūdeņu piesārņojumu.

Projekta realizācija nodrošinās kvalitatīvu, normatīvajām prasībām atbilstošu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību 222 iedzīvotājiem jeb 94,9% no iedzīvotāju kopskaita Garozā, ieskaitot Mežotnes internātskolas audzēkņus un nodrošinās pakalpojumu kvalitātes atbilstību visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 132 335,04 LVL apmērā, 92 200,64 LVL jeb 85% no attiecināmajām izmaksām būs ERAF līdzekļi, bet pārējie līdzekļi - pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Lai nodrošinātu pietiekamu finansējumu projekta ieviešanas laikā, pašvaldība plāno izmantot SIA “Vides investīciju fonds” aizdevumu.

     Kontaktpersona:
     Bauskas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste Laila Kalniņa, tālr. 63921942