IAEA jaunākā informācija par Fukušimas AES (uz 16:00)
Saturday, 19 March 2011

Situācija Fukušimas Daiči AES neatšķiras no situācijas pirms 24 stundām.

Darbs pie elektroenerģijas padeves atjaunošanas tirpinās. Ir cerība, ka elektroenerģijas padeve varētu tikt atjaunota 2.reaktorā, kas tad kalpotu kā tilts elektroenerģijas padeves atjaunošanai 1.reaktorā. Tajā pat laikā nav zināms, vai ūdens sūkņi ir vai nav bojāti un vai tie pēc elektroenerģijas padeves atjaunošanas darbosies.

Joprojām 1. un 2.reaktoru telpās tiek ievadīts jūras ūdens. Ir ieradušās ugunsdzēsēju automašīnas ar ūdens lielgabaliem, lai palīdzētu pildīt ūdeni 3.reaktora izlietotās kodoldegvielas baseinos.

Pašreiz nav drošas informācijas par ūdens līmeni un temperatūru 3. un 4.reaktoru izlietotās kodoldegvielas baseinos.

Ūdens temperatūra 5. un 6.reaktoru izlietotās kodoldegvielas baseinos pēdējo dienu laikā ir pieaugusi, taču šis pieaugums neraisa tūlītējas bažas. Šajos reaktoros ūdens gan reaktorā gan izlietotās kodoldegvielas baseinos tiek cirkulēts.

Otrais dizeļģenerators nodrošina 5. un 6.reaktoru dzesēšanai nepieciešamo elektroenerģiju. Šo reaktoru ēku jumtos ir izveidoti caurumi, lai novērstu ūdeņraža eksplozijas un līdz ar to ēkas konstrukciju bojājumus.

Radiācijas monitorings

Kopš vakardienas radiācijas līmenis lielākajās Japānas pilsētās nav ievērojami mainījies.

IAEA radiācijas monitoringa komendas strādā septiņās vietās Tokijā un Kanagavas un Čiba prefektūrās. Novērotie radiācijas līmeņi ir krietni zem tiem, kas varētu radīt risku cilvēka veselībai.

Vairākās vietās Japānā veiktie mērījumi rāda atsevišķu radionuklīdu, tostarp joda-131 un cēzija-137 klātbūtni augsnas virskārtā. Tas rada sarežģījumus partikas rūpniecībai un lauksaimniecībai. IAEA un ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija apspriež ar Japānas atbildīgajām iestādēm pasākumus, kādi būtu veicami šajos apgabalos attiecībā uz pārtikas un laiksaimniecisko ražošanu.

Japānas Veselības, labklājības un darba ministrija ir paziņojusi, ka pieļaujamo radioaktīvā piesārņojama līmeņu pārniegšana ir konstatēta pienā, kas ražots Fukušimas apkaimē un dažos dārzeņos no Ibaraki. Ministrija ir pieprasījusi izmeklēšanu un pārtikas no Fukušimas prefektūras tirdzniecības apturēšanu.

Ciktāl tas attiecas uz Fukušima Daini AES, nav notikušas nekādas radiācijas noplūdes. Radiācijas līmeni Daini AES Japānas iestādes saista ar notikumiem Daiči AES.