IAEA ziņo par situāciju Japānas kodolobjektos
Tuesday, 15 March 2011

Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (International Atomic Energy Agency, IAEA) mājaslapā, kas otrdienas priekšpudienā kādu brīdi nedarbojās, sniegtā informācija liecina, ka ugunsgrēks Fukušima Daiiči 4.reaktora izlietotās kodoldegvielas glabātuvē ir nodzēsts 15.marta rītā 2:00 pēc Universālā koordinātā laika (4:00 pēc Latvijas laika).

Saskaņā ar Japānas atbildīgo dienestu sniegto informāciju, Fukušima Daiiči AES 2.reaktorā 15.martā pl. 6:20 pēc Japānas laika (14.martā pl. 23:20 pēc Latvijas laika) notika eksplozija, kas, iespējams, bija par iemeslu ugunsgrēkam, kas izcēlās 4.reaktora izlietotās kodoldegvielas glabātuvē.

Ugunsgrēka rezultātā atmosfērā nonāca radioaktīvi izmeši. Pēc IAEA mājaslapā sniegtās informācijas, dozas jauda ugunsgrēka vietā sasniedz 400 milizīvertus stundā.

Salīdzinājumam- dabīgās izcelsmes radiācijas dozas jauda vidēji pasaulē ir aptuvemi 2,4 milizīverti gadā, cilvēka radītā radiācijas fona jauda- ap 5 mikrozīverti gadā un dozas jauda, ko iedzīvotāji gūst medicīniska rakstura pārbaudēs ir robežās no 0,04 līdz 1 milizīvertam gadā.