EK aicina paust viedokli par ilgtspējīgas attīstības īstenošanu
Monday, 21 February 2011

2011.gada vidū Eiropas Komisija plāno publiskot paziņojuma projektu, kurā tiks ieskicēts sākotnējais Eiropas Savienības viedoklis Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencei par ilgtspējīgu attīstību , t.s. "Rio+20".

Lai sagatavotu šo paziņojuma projektu, EK ir uzsākusi ES līmeņa publisko konsultāciju procesu, kas norisināsies no 2011.gada 14.februāra līdz 10.aprīlim.

ES pilsoņi, organizācijas un valsts institūcijas ir laipni aicinātas paust savu viedokli par ES pienesumu ilgtspējīgas attīstības īstenošanā, galvenajiem sasniegumiem un sagaidāmajiem izaicinājumiem, kā arī par jaunajām attīstības tendencēm, kuras nepieciešams ņemt vērā ANO Ilgtspējīgas attīstības komisijas darbā.

Lūdzam Jūs paust savu viedokli, aizpildot un nosūtot aptaujas anketu internetā:

- http://ec.europa.eu/environment/consultations/un_2012.htm

Saņemtie viedokļi tiks publicēti internetā, tādēļ ir lietderīgi iepazīties ar EK mājas lapā publicēto īpašo paziņojumu par Jūsu viedokļa un personas datu apstrādi.

Plašāka informācija par ANO Ilgtspējīgas attīstības konferenci ir pieejama konferences mājaslapā .