DELFI: EK brīdina Latviju par gaisa kvalitātes prasību neievērošanu
Wednesday, 16 February 2011

Latvijai nav izdevies efektīvi risināt pārmērīgas sīku gaisa nestu daļiņu (PM10) emisijas problēmu, tāpēc pēc Eiropas vides komisāra Janesa Potočnika ieteikuma Latvijai izteikts brīdinājums un doti divi mēneši trūkumu novēršanai, informē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, ziņo portāls DELFI.lv.

Ja Latvija trūkumus nenovērsīs, Komisija var iesniegt lietu Eiropas Savienības Tiesā.

EK direktīva par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai paredz, ka dalībvalstīm jāsamazina iedzīvotāju PM10 daļiņu ietekme uz iedzīvotājiem. Tiesību aktā noteiktas robežvērtības, kas bija jāsasniedz līdz 2005. gadam, — gan gada koncentrācijas robežvērtība (40 mikrogrami uz kubikimetru), gan diennakts koncentrācijas robežvērtība (50 mikrogrami uz kubikmetru). Šīs vērtības kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt vairāk nekā 35 reizes.

Dalībvalstis var pieteikties atbrīvojumiem no PM10 robežvērtību ievērošanas līdz 2011.gada jūnijam, taču jāievēro vairāki nosacījumi - dalībvalstij jāpierāda, ka tā ir veikusi pasākumus atbilstības panākšanai līdz pagarinātajam termiņam un ka tā ievieš gaisa kvalitātes plānu, kurā katrai gaisa kvalitātes zonai ir noteikti atbilstīgi samazināšanas pasākumi.

Komisijai pieejamā informācija liecina, ka PM10 diennakts koncentrācijas robežvērtības netiek ievērotas visās zonās Latvijā, lai gan tiesību akti tika pieņemti 1999. gadā un kļuva saistoši 2005. gadā. Latvija ir iesniegusi pieprasījumu pagarināt termiņu vienai zonai, bet Komisija uzskata, ka piešķiršanas nosacījumi nav izpildīti.

EK norāda, ka gaisa nestas daļiņas galvenokārt ir sastopamas piesārņotāju emisijās rūpniecībā, satiksmē un dzīvojamā sektora siltumapgādē. Tās var izraisīt astmu, sirds un asinsvadu problēmas, plaušu vēzi, kā arī samazina dzīves ilgumu, tāpēc Komisija ir ierosinājusi regulēt šīs emisijas, nosakot ierobežojumus direktīvā.