Izsludina noteikumu projektu par DRN transportlīdzekļiem
Thursday, 10 February 2011

10.februārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem”.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā maksājams dabas resursu nodoklis un atmaksājams samaksātais nodoklis par transportlīdzekli.

Likuma grozījumi paredz mainīt kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem, bet nemaina normas, kas nosaka nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem. Jauni noteikumi par nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem nepieciešami tikai tāpēc, ka šobrīd spēkā esošie noteikumi 2011.gada 1.martā zaudēs spēku. Līdz ar to noteikumu projekta saturs neatšķiras no spēkā esošajiem noteikumiem.

Pēc noteikumu stāšanās spēkā tas būtu saistošs personām, kuras reģistrē Latvijā pirmo reizi pastāvīgi transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums.

Ministru kabineta noteikumu projekts atrodams Valsts kancelejas mājaslapā- šeit .