Noteiks valsts nodevas apmēru atkritumu apsaimniekošanas atļaujām
Thursday, 10 February 2011

10.februārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanu un par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem”.

Noteikumu projekts paredz noteikt valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par atļaujas izsniegšanu atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī noteikt valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem.

Saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” valsts nodeva ir obligāts maksājums valsts budžetā kā atlīdzība par nodrošinājumu, ko valsts institūcijas devušas saimnieciskajai darbībai, vai par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī likumos paredzētiem speciāliem mērķiem.

Pēc stāšanās spēkā šie noteikumi attieksies uz personām, kuras vēlas saņemt atļaujas veikt atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu vai uzglabāšanu, un uz personām, kuras vēlas saņemt apstiprinājumu vai piekrišanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem.

Vidēji gadā tiek izsniegtas 600 atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas, kā arī 240 apstiprinājumi vai piekrišanas atkritumu pārrobežu pārvadājumiem.

Izsludinātais MK noteikumu projekts atrodams Valts kancelejas mājaslapā- šeit .