Vides investīciju fonds turpina sadarbību ar NEFCO
Friday, 07 January 2011

Turpinot jau 12 gadus ilgo sadarbību ar Ziemeļvalstu Vides Finanšu Korporācijas (Nordic Environment Finance Corporation - NEFCO), 2010. gada decembrī SIA "Vides investīciju fonds" (Fonds) noslēdza trešo finansēšanas līgumu 5 milj. EUR apmērā.

Parakstītais līgums dos iespēju palīdzēt pašvaldībām un to komunālās saimniecības uzņēmumiem realizēt projektus ar Eiropas reģionālas attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, sakārtojot ūdenssaimniecību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000.

 

Fonds ir uzkrājis lielu pieredzi ūdenssaimniecības projektu realizācijā un tādēļ var sniegt atbalstu ne vien izsniedzot aizdevumus augstākminēto projektu priekšfinansēšanai, bet arī sniedzot atbalstu un konsultācijas projektu sagatavošanā, veicot to ieviešanas uzraudzību, kā arī pēcieviešanas monitoringu.

 

Sadarbība ar NEFCO aizsākās 1998. gada augustā, kad Fonds parakstīja pirmo finansēšanas līgumu par 3,5 milj. EUR piešķiršanu Latvijas mazo pašvaldību ūdens un notekūdeņu projektu realizācijai.

 

2005. gada novembrī Fonds paplašināja sadarbību ar NEFCO un noslēdza otro finansēšanas līgumu par kredītlīnijas piešķiršanu ERAF līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektu priekšfinansēšanai 3 milj. EUR apjomā. Divu gadu laikā piešķirtā kredītlīnija tika atkārtoti izmantota trīs reizes, kopumā finansējot 30 projektu ieviešanu par kopējo summu 9 miljoni eiro. 2008. gada maijā Fonds pilnībā atmaksāja kredītlīniju.

 

Kā lielākos no projektiem, kas īstenoti pateicoties NEFCO līdzfinansējumam, var minēt Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Saldus un Siguldas ūdenssaimniecības objektu būvniecību un rekonstrukciju par projektu kopējo summu vairāk kā 21,5 milj. LVL. Visi finansētie projekti sekmīgi darbojas un atmaksā izsniegtos aizdevumus.

 

Vides investīciju fonds finansē infrastruktūras projektus dažādās vides jomās - videi draudzīga siltumapgāde, ūdenssaimniecība, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinājumi.lv.

 

Kontaktpersonas:
   Vides investīciju fonda Projektu vadītājs Aldis Pommers tālr. 67845111
   Vides investīciju fonda Finanšu vadītājs Gints Kārkliņš tālr. 67845111