Izsludina grozījumus divos ķīmisko vielu kontroles noteikumos
Thursday, 28 January 2010

28. janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotie Ministru Kabineta noteikumu projekti „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 „Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem”” un „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.466 „Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi”".

Noteikumu par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem grozījumu projekts paredz, ka Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde turpmāk licenci darbībai ar krāsām, lakām un transportlīdzekļu galīgās apdares produktiem, kuru sastāvā ir paaugstināts organiskā šķīdinātāja saturs, varēs izsniegt arī elektroniski. Grozījumu projektā paredzēts, ka noteikumu prasības attiecas tikai uz produktiem, kurus paredzēts laist tirgū.

Savukārt grozījumos Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.466 „Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi” ir precizēts attiecīgo uzdevumu veicošās institūcijas nosaukums atbilstoši MK rīkojumam Nr.448 un veikti precizējumi atbilstoši grozījumiem Ķīmisko vielu likumā, piemēram, vārdi „ķīmiskie produkti” aizstāti ar vārdu „maisījumi” un svītroti spēku zaudējuši Ministru kabineta noteikumi, kā arī papildināts ar iespēju komersantiem iesniegt ikgadējo pārskatu elektroniski.

Resursi internetā:

- Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 „Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem”,

- Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.466 „Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi” .