Jaunas prasības laboratoriju darba kvalitātei un laboratoriju inspicēšanai
Tuesday, 26 January 2010

26.janvārī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.398 „Prasības laboratoriju darba kvalitātei un laboratoriju inspicēšanai””.

Noteikumu projektā noteikta kārtība, kādā turpmāk tiks sniegts ziņojums Eiropas Komisijai par labas laboratorijas prakses īstenošanu Latvijā, kā arī veikti atsevišķi redakcionāli precizējumi, lai precīzāk pārņemtu iepriekšminēto direktīvu prasības.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai pilnībā pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/9/EK par labas laboratorijas prakses pārbaudi un apstiprināšanu un Direktīvas 2004/10/EK par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz labas laboratoriju prakses principu piemērošanu un šo principu piemērošanas pārbaudi attiecībā uz ķīmisku vielu testēšanu prasības.