Baltijas jūras reģiona sadarbības programmā sāksies 3.projektu pieteikumu konkurss
Monday, 11 January 2010

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija aicina pieteikties projektu konkursam Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā, kuras mērķis ir veicināt Baltijas jūras reģiona ilgtspējību, konkurētspēju un teritoriālo vienotību.

Programmas atbalsta saņēmēji ir valsts, reģionālās un vietējās iestādes, nevalstiskās organizācijas, kā arī sabiedriskās organizācijas, piemēram, pētniecības un mācību iestādes, uzņēmējdarbības attīstības centri un apvienības.

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmai ir četras galvenās prioritātes.

Prioritātes „Inovāciju sekmēšana visā Baltijas jūras reģionā” mērķis ir veicināt uz inovācijām balstītu Baltijas jūras reģiona attīstību, atbalstot inovāciju avotus un to saistību ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, atvieglojot transnacionālo tehnoloģiju un zināšanu izplatīšanu.

„Baltijas jūras reģiona iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošanas” prioritāte sekmēs Baltijas jūras reģiona teritorijas iekšējo un ārējo pieejamību, attīstot transnacionālos risinājumus transporta, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, tādējādi samazinot funkcionālās barjeras inovāciju izplatībai un satiksmes plūsmai.

Prioritāte „Baltijas jūras kā kopējā resursa pārvaldība” uzlabos resursu pārvaldību, panākot labāku vides stāvokli, samazinot jūras piesārņojumu un uzlabojot drošību jūrā.

Lai veicinātu metropoļu reģionu, pilsētu un lauku rajonu sadarbību, uzlabojot konkurētspēju veiksmīgai ekonomikas attīstībai, prioritāte „Pievilcīgas un konkurētspējīgas pilsētas un reģioni”, sekmēs to pievilcību iedzīvotājiem un investoriem.

Programmas attiecināmajā teritorijā ietilpst 11 dalībvalstis: Dānija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Norvēģija un Baltkrievija, kā arī atsevišķi Vācijas un Krievijas reģioni.

Programma tiek finansēta no Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI), un līdzfinansēta no projekta partneru budžeta.

Trešajam projektu pieteikumu konkursam Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā pieejamais finansējums ir 99,8 miljoni eiro (70,14 miljoni latu).

Projektu pieteikumus trešajam pieteikumu konkursam jāiesūta no 2010.gada 4.janvāra līdz 22.martam Baltijas jūras reģiona programmas Apvienotajā Tehniskajā Sekretariātā Rostokā, Vācijā.

Projektu pieteikuma forma un programmas rokasgrāmata ir pieejama programmas mājas lapā. Papildu informācija par programmu pieejama pa tālruni 67770416 vai RAPLM mājas lapā.