DRN par auto riepām
Wednesday, 02 December 2009

Jautājums: Uzņēmums ieved Latvijā un tirgo lietotas auto riepas vieglajiem automobiļiem. Vai par lietotām riepām ir jāaprēķina DRN? Ja nodoklis ir jāaprēķina, tad kāds?

Atbilde: Saskaņā ar 15.12.2005 Dabas resursu nodokļa likuma 6. pielikumu auto riepas ir videi kaitīga prece. Nodokli par videi kaitīgām precēm maksā par iepriekšējā pārskata periodā Latvijas Republikas teritorijā pirmo reizi realizētajām vai saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantot uzsāktajām videi kaitīgajām precēm. Normatīvie akti atsevišķi neizdala lietotas un jaunas auto riepas, līdz ar to nodoklis ir jāpiemēro jebkurām Latvijas Republikas teritorijā pirmo reizi realizētajām vai saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantot uzsāktajām riepām, neatkarīgi no tā vai tās ir bijušas lietošanā pirms ievešanas Latvijā.

Saskaņā ar 15.12.2005 Dabas resursu nodokļa likuma 6. pielikumu nodokļa likme par lietotas auto riepām vieglajiem automobiļiem ir Ls 0,10 par vienu kilogramu.