Rīgas bērnudārzā veidos demonstrācijas objektu par siltumsūkņu pielietošanu
Saturday, 08 August 2009

6.augustā starp CFLA, VM kā starpniekinstitūciju un Rīgas pilsētas pašvaldību tika noslēgts sadarbības līgums par individuālā projekta "Siltumsūkņu ieviešana Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta izveide" īstenošanu.

Saskaņā ar Eiropas Ekonomikas Zonas paplašināšanās līgumu vairākām ES dalībvalstīm, tai skaitā Latvijai, ir pieejams finansējums no diviem jauniem finanšu instrumentiem: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instrumenta. EEZ finanšu instrumentu veido Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas iemaksas, savukārt Norvēģijas finanšu instrumentu pilnībā finansē Norvēģija. Individuālie projekti, kas tiek finansēti no minētajiem finanšu instrumentiem, sekmīgi jāpabeidz līdz 2011.gada 30.aprīlim.

Projekta ietvaros paredzēts:

*       uzstādīt dziļurbumu siltumsūkņus Rīgas pašvaldībai piederošā ēkā, bērnudārzā
"Kastanītis" Stērstes ielā 19, Rīgā, un pārbaudīt to darbību, veikt ēkas
siltināšanu un iekšējās siltumapgādes sistēmas nomaiņu;

*       nodrošināt pašvaldību, uzņēmumu un vietējo iedzīvotāju piekļuvi demonstrācijas
objektam, sekmējot nacionālo un starptautisko zināšanu apmaiņu par jaunākajām
tehnoloģijām, kas saistītas ar atjaunojamo energoresursu izmantošanu pilsētās;

*       izveidot sabiedrisko un privāto organizāciju tīklu, lai nodrošinātu pieredzes
apmaiņu starp Latviju un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm (27 ES dalībvalstīm un Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju);

*       informatīvās kampaņas par projekta rezultātiem ietvaros sagatavot informatīvos
materiālus un DVD filmu pašvaldībām un iedzīvotājiem un organizēt vietējos un
starptautiskos seminārus.

Realizējamā projekta kopējās izmaksas 350 tūkstoši eiro (245,98 tūkstoši latu). 77,9% jeb 272,65 tūkstošus eiro (191,62 tūkstošus latu) finansē Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments, bet pārējo summu iegulda Rīgas pilsētas pašvaldība.

Projektu īstenos Rīgas pašvaldību aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" sadarbībā ar Baltijas vides forumu.