Grozīti 379.noteikumi
Wednesday, 06 May 2009

Image5.maijā, Mainīta kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem, jo Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru abineta 2002. gada 20. augusta noteikumos Nr. 379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem”.

Ministru kabineta noteikumu projekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu normas precizēšanu attiecībā uz emisiju robežvērtību nodrošināšanu sadedzināšanas iekārtām ar kopējo ievadīto siltumjaudu virs 50 MW un veicinātu administratīvā sloga samazināšanu operatoram, atstājot operatora ziņā emisiju kontroles mērījumu un iekārtu pārbaudes dokumentēšanu, kā arī lai aktualizētu un precizētu atsauces uz starptautiskajiem standartiem emisiju mērījumu atbilstības nodrošināšanai.

Noteikumu projektā ietverti arī atsevišķi redakcionāli precizējumi.