Grozījumi likumā 'Par radiācijas drošību un kodoldrošību'
Wednesday, 06 May 2009

Image5.maijā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta likumprojekts “Grozījumi likumā “Par adiācijas drošību un kodoldrošību””.

Šobrīd saskaņā ar likumu „Par radiācijas drošību un kodoldrošību” valsts uzraudzību un kontroli radiācijas drošības un kodoldrošības jomā veic Radiācijas drošības centrs (RDC).

Likumā ir noteiktas RDC funkcijas, piemēram, izsniegt speciālās atļaujas (licences) un atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, kā arī RDC tiesības aizliegt veikt darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, ja iek pārkāpti radiācijas drošības un kodoldrošības normatīvi, apturēt arī tādas darbības, kurām nav nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja, ja rodas draudi cilvēku dzīvībai un veselībai. Šobrīd likums paredz iespēju pārsūdzēt RDC pieņemtos lēmumus un rīkojumus likumā noteiktā kārtībā.

Lai noteiktu, ka RDC lēmumu un rīkojumu darbība vai izpilde netiek apturēta to apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas gadījumā, sagatavots likumprojekts „Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību””.