Zemes Draugi uzsklata, ka Latvijā notiek nelikumīgi eksperimenti ar ĢMO
Tuesday, 21 April 2009

ImageNevalstiskā organizācija "Zemes Draugi" (ZD) šodien izplatīja paziņojumu, kurā  pauž aizdomas, ka Latvijā notiek nesankcionēti eksperimenti ar ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) un sašutumu par Zemkopības ministrijas (ZM) un Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) bezdarbību.

ZD uzskata, ka ZM un PVD rīcībā ir informācija par šiem Latvijā veiktajem eksperimentiem, ko Zemes Draugi dēvē par "nelikumīgiem un nesaskaņotiem" un ka  ZM un PVD nenodrošina savlaicīgu šo pārkāpumu izmeklēšanu, novēršanu un atbildīgo institūciju vai amatpersonu sodīšanu.

Izplatītajā paziņojumā ZD norāda, ka publiski nepieejamā dokumentā, kas ir pamats uzsāktai Latvijas viedokļa formulēšanai ĢMO jautājumos, Zemkopības ministrija norāda: „Baumu līmenī ir zināms, ka ierobežotā izmantošana dažās LV universitātēs notiek un par šīm darbībām nav informētas kompetentās institūcijas, kā arī PVD nav saņemti pieteikumi atļaujas saņemšanai šādām darbībām”.

Pēc ZD rīcībā esošas neapstiprinātas, bet ticamas informācijas ZM un atbildīgo institūciju rīcībā ir daudz precīzākas ziņas par notiekošajām nelikumīgajām darbībām. Tomēr, par spīti šiem ZM rīcībā esošajiem datiem nedz no ZM nedz no PVD nav uzsākta nekāda turpmāka rīcība nelikumību novēršanai.

Šodien ir sagatavots Zemes Draugu iesniegums ZM ar lūgumu noskaidrot lietas apstākļus un individuālu amatpersonu iespējamu atbildību, kā arī attiecīgi iesniegumi tiesībsargājošām iestādēm, t.sk. arī KNAB par iespējamo amatpersonu atbildību saistībā ar apzinātu bezdarbību, tās iespējamiem koruptīviem iemesliem un dienesta pienākumu nepildīšanu.

Zemes Draugi atgādina, ka šie brutālie likumpārkāpumi ir nonākuši atklātībā brīdī, kad ir uzsākta Latvijas turpmākā viedokļa formulēšana par attieksmi pret ĢMO. Turpmākā mēneša laikā tiks izšķirts jautājums vai Latvijas valdība joprojām ignorēs Latvijas sabiedrības pausto „NĒ” ĢMO audzēšanai un izplatīšanai tirgū.

Pēdējo divu mēnešu laikā vēl divas Eiropas valstis – Vācija un Luksemburga - ir noteikušas jaunus aizliegumus ĢMO kultūru audzēšanai. Eiropas Komisijai arī nav izdevies atsevišķas dalībvalstis (Ungāriju, Grieķiju, Franciju) piespiest atcelt iepriekš pieņemtos aizliegumus, pārliecinošam vairākumam – 22 valstīm no 27 – iestājoties par valstu tiesībām īstenot savu suverenitāti ar ĢMO saistītos jautājumos.

ĢMO aizstāvjus satraucošas ziņas pienāk arī no plašākas zinātniskās sabiedrības. 2009.gada aprīlī publiskots vairāk kā 60 pasaules valstu, kā arī PB un ANO atbalstītais ļoti plašas zinātnieku grupas (vairāk kā 400 globāli atzīti zinātnieki) veidots pārskats par globālo situāciju lauksaimniecībā, kura fakti tika apkopoti pēdējo trīs gadu laikā. Šī vairāk kā 400 zinātnieku veidotā 5000 lpp. apjomīgā pētījuma secinājumi ir nežēlīgi kritiski pret ĢMO ražotājiem un izplatītājiem.