MK noteikumu grozījumu projekts par akumulatoru un bateriju ražotājiem
Tuesday, 24 March 2009

Image24.martā Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais MKnoteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.977 „Noteikumi par bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un reģistra turētāju”.

Noteikumu projekts ir sagatavots, lai pagarinātu termiņu, kurā savu darbību uzsāk bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrs, tā kā Vides ministrijas vai tās padotības iestāžu budžetā nav iespējams atrast līdzekļus šī reģistra darbības uzsākšanai 2009.gada 1.aprīlī un darbības nodrošināšanai 2009.gadā.

MK noteikumu projekts ir sagatavots atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.9.panta trešajai daļai. Noteikumu projekts atbilst politikas jomai „Vides politika”.