Noteikumi par gaisa kvalitāti
Thursday, 12 March 2009

12. martā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts „Noteikumi pa gaisa kvalitāti”.

Vides ministrijas izstrādātajā noteikumu projektā ir pilnībā pārņemtas Direktīvā 2008/50/EK noteiktās prasības un iestrādātas Direktīvas 2004/107/EK prasības, kā arī veikti atsevišķi redakcionāli precizējumi un papildinājumi.

Noteikumu projektā iekļauti jauni gaisa kvalitātes normatīvi un raksturlielumi smalkajām daļiņām PM2,5.

Noteikumu projekts nosaka, pie kādiem nosacījumiem zonām vai aglomerācijām var atlikt konkrētu gaisu piesārņojošo vielu robežlielumu sasniegšanas termiņus, kā arī ziņošanas pienākumu attiecībā uz zonām un aglomerācijām, kurās robežlielumu pārsniegumus izraisa dabisko avotu radītais piesārņojums un atkārtota daļiņu PM10 izkliedēšanās pēc ceļu nokaisīšanas ar smiltīm vai sāli ziemā.

Noteikumu projektā iekļautas prasības par atbilstības nodrošināšanu mērījumu bāzes (references) metodēm, kā arī veikti citi papildinājumi un precizējumi attiecībā uz pasākumiem, kas veicami, ja gaisa kvalitātes normatīvi vai raksturlielumi tiek pārsniegti un attiecībā uz gaisa kvalitātes informācijas sniegšanu un izplatīšanu.