Ierosina pašvaldībām pašām lemt par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas zonām
Friday, 27 February 2009

Image2009.gada 27.februārī Saeimā tika iesniegti Vides ministrijas un Zemkopības ministrijas izstrādātie priekšlikumi  grozījumiem ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) aprites likumā, kas vienkāršotu brīvu no ĢMO zonu izveides iespējas.

Šie priekšlikumi grozījumiem ĢMO aprites likumā paredz piešķirt pašvaldībām tiesības pasludināt brīvas no ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas zonas, paredzot tam noteiktu kārtību, tai skaitā nosacījumus un prasības par sabiedrības adekvātu informēšanu un viedokļu apzināšanu.

Vides ministrs Raimonds Vējonis uzskata, ka neatkarīgi no tendencēm ES institūcijās Latvijas iedzīvotājiem un pašvaldībām jāpastāv iespējai pašām uz vietas izlemt audzēt vai neaudzēt ģenētiski modificētus augus, lietot vai nelietot tos pārtikā un lopbarībā. "Ģenētiski modificētu augu ietekme uz vidi un cilvēku veselību nebūt nav pietiekami izpētīta un tas jau ir pietiekams iemesls Latvijai atteikties no ģenētisko modificēto kultūraugu audzēšanas" uzsver ministrs.

Vides ministrija uzsver, ka katrai valstij, pirms uzsākt audzēt kādu ģenētiski modificētu kultūru, ir jābūt tiesībām pieprasīt risku izvērtēšanu, ko ģenētiski modificētu organismu izplatīšana varētu radīt konkrētajai ekosistēmai, neskatoties uz to, ka attiecīgais ĢMO būtu atļauts ES. Jo ietekme, kādu ģenētiski modificēts kultūraugs atstātu uz Latvijas dabu un to kādu tas atstāj uz tādām valstīm kā, piemēram, Spānija vai Portugāle, varētu būtiski atšķirties. Tādēļ nav pietiekami, ja Spānijā atļauta ģenētiski modificēta kultūra var tikt audzēta Latvijā bez jebkāda papildus novērtējuma, kā pašreiz uzskata Zemkopības ministrija.

Savu viedokli par ģenētiski modificētajiem organismiem jūs varat izteikt Vides ministrijas organizētajā aptaujā „Par vai pret ĢMO Latvijā”, kas tika uzsākta 2008. gada 10. decembrī un ilgs līdz 2009. gada 10.martam. Šobrīd aptaujā piedalījušies 36 486 iedzīvotāju.

Aptaujas mērķis bija uzsākt diskusiju par ĢMO audzēšanu un izplatīšanu Latvijas teritorijā, noskaidrojot sabiedrības viedokli šajā jautājumā. Lielā dalībnieku aktivitāte liecina par iedzīvotāju ieinteresētību šajā jautājumā, kā arī par cilvēku vēlmi būt līdzatbildīgiem par to, kas notiek ar Latvijas vidi.

Aptauja turpinās līdz 2009. gada 10. martam un nobalsot varat http://www.vidm.gov.lv/lat/aptauja/vairakjautajumu_aptauja un mūsu atbalstītāju www.diena.lv, www.draugiem.lv, www.sauleskoks.l, www.studentnet.lv un www.pdf.lv mājas lapās.