Eiropa līdz 2012.gadam izskaudīs kvēldiega spuldzes
Thursday, 11 December 2008

Šī gada 8.decembrī Briselē tika pieņemta jauna regula, kas nosaka ekodizaina prasības izkliedētās gaismas mājsaimniecības spuldzēm.

Regula ir izstrādāta ar mērķi samazināt enerģijas patēriņu mājsaimniecību apgaismošanas ierīcēm, pārejot no mazāk efektīvo spuldžu lietošanas uz energoefektīvākām spuldzēm - pakāpeniski pārtraucot kvēldiega spuldžu un „C” klases halogēno spuldžu ražošanu un vienlaikus veicinot kompakto fluorescējošo spuldžu (CFL) un gaismas diožu spuldžu (LED) plašāku pielietošanu.

Regulas prasības tiks ieviestas šādā secībā:
01.09.2009 –nevarēs laist tirgū 100W kvēldiega spuldzes;
01.09.2010 – nevarēs laist tirgū 75W kvēldiega spuldzes;
01.09.2011 – nevarēs laist tirgū 60W kvēldiega spuldzes;
01.09.2012 – nevarēs laist tirgū 40W un 25W kvēldiega spuldzes;
01.09.2016 – minimālās ekodizaina prasības caurspīdīgajām halogēnām spuldzēm tiks paaugstinātas līdz „B” klases normām, tādējādi nevarēs laist apgrozībā arī „C” klases vecās tehnoloģijas (retrofit) halogēnās spuldzes.

Regulas prasības attiecas, galvenokārt, uz spuldžu ražotājiem, kuri sākot no augstāk minētajiem termiņiem vairs nedrīkstēs ražot energoneefektīvas lampas. Savukārt, iedzīvotāji un uzņēmēji varēs iegādāties kvēlspuldzes un citas mazāk efektīvās spuldzes, kamēr tās vēl ir pieejamas veikalu plauktos un noliktavās.

Regula neuzliek pienākumu nomainīt jau lietošanā esošās spuldzes uz energoefektīvākām spuldzēm nedz iedzīvotājiem, nedz arī uzņēmējiem.

Lai gan sākotnējās energoefektīvo spuldžu iegādes izmaksas ir augstākas par kvēldiega spuldžu iegādes izmaksām, energoefektīvām spuldzēm ir ilgāks kalpošanas laiks, kā arī mazāks elektroenerģijas patēriņš. Pāreja uz energoefektīvām spuldzēm ir pamatota ar ieguldījumu ilgstošajā attīstībā un resursu izlietojuma efektivitātes celšanā.

Regula vēl jāapstiprina Eiropas Parlamentam.

Latvijā spuldzes pašreiz neražo.