Notiks seminārs par ilgtspējīgu enerģijas politiku un 'Greenpeace' apmācība vides aktīvistiem
Monday, 25 February 2008

ImageRīt, 2008. gada 26.februārī notiks starptautisks seminārs „Ilgtspējīga enerģijas politika Baltijas jūras reģionā: iespējas ttīstībai bez fosilā kurināmā un atomenerģijas”.

Seminārs notiks Gētes institūta konferenču zālē, Torņā ielā 1 (ieeja no Klostera ielas), Rīgā, sākums lkst. 10:00.

Semināra ietvaros tiks prezentēta vides NVO un enerģētikas ekspertu kopīgi izstrādātā Baltijas Ilgtspējīgas enerģijas stratēģija, kas iedāvā ilgtspējīgu skatījumu uz enerģētikas sektora attīstību reģionā, paredzot pakāpenisku pāreju no fosilā kurināmā izmantošanas uz atjaunojamiem energoresursiem un izslēdzot atomenerģijas izmantošanu.

Seminārā ar prezentācijām Ekonomikas ministrijas un Vides ministrijas amatpersonas, Stokholmas vides institūta Tallinas biroja, vides un eksperti no starptautiskās vides organizācijas Greenpeace, kā arī vides aktīvisti no Baltijas jūras reģiona valstīm.

Trešdien, 27.februārī, notiks pieredzes apmaiņas seminārs un diskusijas vides aktīvistiem par kampaņu īstenošanu pret atomenerģijas izmantošanu. Semināra ietvaros vides aktīvisti no Greenpeace un citām vides organizācijām dalīsies zināšanas un pieredzē par kampaņu organizēšanu, piemēram, vērtējot piemērus no Somijas, Bulgārijas un Slovākijas, tādejādi palīdzot vides aktīvistiem Latvijā un Lietuvā plānot aktivitātes, kas vērstas pret jaunās Ignalinas AES projektu.

Seminārs un darbnīca tiek organizēti vides organizāciju īstenotā starptautiskā projekta “Baltic-Nordic cooperation for sustainable energy" ietvaros, ko finansiāli atbalsta Ziemeļu Ministru padome.

Projekta partneri no Latvijas ir biedrības „Latvijas Zaļā kustība” un biedrība „Zaļā brīvība”.

Pasākuma mērķauditorija ir enerģētikas eksperti, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, kas nodarbojas ar enerģētikas jautājumiem, vides nevalstisko organizāciju un nozares asociāciju pārstāvji, politiķi un citi interesenti. Seminārā bez Latvijas būs pārstāvētas tādas valstis kā Lietuva, Igaunija, Krievija, Baltkrievija, Bulgārija, Dānija un Somija. Semināra darba valoda ir angļu.