Izsludina dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības projektu konkursu
Thursday, 31 January 2008

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (LVAFA) saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2008.gada 17.janvāra sēdes lēmumu izsludina projektu konkursu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība” aktivitātei „TV reklāmas filmas un radio reklāmas par kāpu izbraukāšanas aizliegumu izstrāde”.

Izsludinātā projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus projektus, kas saistīti ar TV reklāmas filmas un radio reklāmas izgatavošanu par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikumu prasību ievērošanu un paredz izstrādāt TV reklāmas filmas (20 sekunžu garumā) vai radio reklāmas (10 sekunžu garumā) par kāpu izbraukāšanas aizliegumu.

Pieprasītais finansējums projekta īstenošanai no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” līdzekļiem var būt līdz LVL 12 000 (TV reklāmas filmas izstrādei) un LVL 3000 (radio reklāmas izstrādei).

Konkursā var pieteikties gan privātpersonas, gan publisko tiesību juridiskās personas (reģistrēti nodokļu maksātāji) iesniedzot projekta iesniegumu Fonda administrācijā laika posmā no 2008.gada 25.februāra līdz 7.martam. Projektu konkursa rezultātā tiks izvēlēts viens īstenotājs TV reklāmas filmas izveidei un viens īstenotājs radio reklāmas izveidei.

Projektu iesniegumi jāiesniedz atbilstoši apstiprinātajam projektu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība” konkursa nolikuma 2008.gadam prasībām, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā Pils ielā 17, Rīgā, 4.kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu.

Projektu konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejami LVAFA ofisā un LVAFA interneta mājas lapā.

Sīkāka informācija pa tālr. 67503308; 67503322