Šodien notiek emisijas kvotu sadales plāna 2008.-2012.gadam grozījumu publiskā appriešana
Tuesday, 27 November 2007

ImageŠodien no plkst. 15 līdz 17 Vides ministrijā, Peldu ielā 25, 409.telpā notiek emisijas kvotu sadales plāna 2008.-2012.gadam grozījumu publiskā apspriešana, ziņo Vides ministrijas Komunikācijas nodaļa.

Grozījumi emisijas kvotu sadales plāna 2008.-2012.gadam izstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 6.novembrī apstiprinātās "Koncepcijas par rīcības variantiem emisijas kvotu sadalei 2008.-2012.gada periodā" sesto rīcības variantu, kas dod priekšroku rūpniecības nozares attīstībai.

Šīs koncepcijas mērķis ir nodrošināt pārdomāta, ekonomiski pamatota lēmuma pieņemšanu jautājumā par principiem, uz kuriem balstīsies grozījumi Emisijas kvotu sadales plānā 2008.-2012.gadam, piedāvājot risinājuma variantus emisijas kvotu sadalei.

Atbalstītais variants dod priekšroku rūpniecības attīstībai, paredzot šīs nozares izaugsmi 2008.-2012.gada periodā 6% apmērā, salīdzinot ar bāzes gada emisijas apjomu.

Ņemot vērā emisijas kvotu pieaugumu rūpniecībā, enerģētikas nozarei piešķiramais emisijas kvotu apjoms tiek samazināts par 20% pret bāzes gada datiem.

Šāds emisijas kvotu sadalījuma scenārijs ir visneizdevīgākais elektroenerģijas ražotājiem, paredzot elektroenerģijas cenu kāpumu par 1,1%-5,3%. Liels cenu pieaugums prognozējams arī siltumenerģijas ražotājiem - par 1,6%-7,9%, norāda Vides ministrija.

Savukārt rūpniecībai šis scenārijs ir viens no izdevīgākajiem. Paredzams, ka rūpniecības nozares produkcijas cena vidēji pieaugs par 0,1%-0,5%. Būtiski zaudējumi šā scenārija gadījumā ir tikai klinkera ražotājiem pie emisijas kvotu cenas, kas pārsniedz 40 eiro (28 latus). Problēmas ar konkurētspēju var būt arī ķieģeļu ražotājiem, sākot ar emisijas kvotu cenu 40 eiro (28 latiem).

Atbalstītā varianta emisijas kvotu sadalījuma rezultātā patēriņa cenu līmenis pieaugs par 0,1% - līdz 0,4%, prognozē Vides ministrija.

Virums.lv