Akceptē grozījumus prasībās darbībām ar biocīdiem
Wednesday, 25 July 2007

Image Vakar, 24. jūlijā, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas izstrādātais noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 „Prasības darbībām ar biocīdiem””.

Minētais noteikumu projekts paredz veikt redakcionālus precizējumus, svītrot nozīmi zaudējušās normas un pārņemt Komisijas 2006.gada 29.maija Direktīvas 2006/50/EK, 2006.gada 20.decembra Direktīvas 2006/140/EK un 2007.gada 3.aprīļa Direktīvas 2007/20/EK prasības.

Rezultātā aktīvo vielu sarakstā tiek iekļautas divas vielas un jaunā redakcijā izteikts tehniskais ziņojums par aktīvo vielu, ja aktīvā viela ir sēnīte, mikroorganisms vai vīruss, un tehniskais ziņojums par biocīdu, ja biocīda sastāvā esošā aktīvā viela ir mikroorganisms, sēnīte vai vīruss.

Resursi internetā:

- Noteikumu projekta teksts (no MK mājas lapas).

Virums.lv.