Atrbalsti Virums.lv!
Friday, 09 March 2007

Ja Jūs domājiet, ka Virums.lv ir lietderīgs instruments, atbalstiet to!

Atbalstu Virums.lv var paust vairākos veidos.

Sponsorējiet satura tematisko sadaļu!

Jūs varat kļūt par sponsoru kādai no Virums.lv satura tematiskajām sadaļām ('Atkritumi', 'Atmosfēra un klimats', 'Enerģija', 'Gaiss', 'Ķīmisko vielu kontrole', 'Patēriņš', 'Tiesības un atbildība', 'Ūdens', 'Vide un ekonomika', 'Vide un tehnoloģijas', 'Vides pārvaldība', 'Zinātne un attīstība' vai 'Dabas aizsardzība', vai 'Ekspertu viedokļi), vortāla funcionālajām sadaļām (Bibliotēka, Katalogs, Pasākumu kalendārs vai Forums) vai kādu no "Ekspertu viedokļu" sadaļām, kas vislabāk atbilst Jūsu darbības jomai.

Virums.lv nodrošinās adekvātu Jūsu publicitāti vortālā, ja Jūs to vēlēsieties.

Ziedojiet Virums.lv!
Jūs varat izrādīt atbalstu Virums.lv darbībai ziedojot naudas līdzekļus, kā arī ar saviem produktiem vai pakalpojumiem.

Mūsu rekvizīti:
Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs
Juridiskā adrese: Bruņinieku iela 27-40, Rīga, LV-1001, Latvija
Reģ.nr.40003360733
PVN nr. LV40003360733
Banka: Nord/LB Latvija Lāčplēša filiāle
Konts LVL: LV23 RIKO 0002 0104 0966 3
Konts EUR: LV42 RIKO 0002 9300 1597 8
S.W.I.F.T.: RIKOLV2X
Norāde: www.virums.lv atbalstam.

Ja Jums ir papildus jautājumi, nekautrējieties sazināties ar mums izmantojot šo saziņas formu .

Tā pat aicinām Jūs iepazīties ar reklāmas iespējām vortālā Virums.lv