R65 lietošana produktiem aerosola iepakojumā
Thursday, 23 November 2006

Jautājums: Vai produkti aerosola iepakojumā ir jāmarķē kā kaitīgi ar riska frāzi R65 ? 

Atbilde: Nē, produktiem, kas klasificēti kā "kaitīgi" ar iedarbības raksturojumu R65, šo frāzi, ja tie ir aerosola iepakojumā, marķējumā R65 norādīt nav nepieciešams (12.03.2002. MK not. Nr.107.noteikumu 55.punkts). Nav nepieciešams arī lietot simbolu "Xn", ja vien šī simbola lietošanu nenosaka tas, ka produkts ir klasificēts kā "kaitīgs" vēl arī cita iemesla dēļ.

Atbildi sagatavoja Jāins Pļasvinskis, SIA "Vides vadības tehnoloģijas" .