R52, R53, un simbola N lietošana
Thursday, 23 November 2006

Jautājums: mūsu produkts ir klasificēts kā videi bīstams ar R-frāzēm R52 un R53, bet bez neviena bīstamības simbola. Vai var etiķeti noformēt bez šāda simbola? 

Atbilde: jā, produktam ir jābūt marķētam, bet šajā gadījumā marķēšanas noteikumi (12.03.2002 Mk.not.Nr.107., 10.pielikums 4., 6. vai 7.punkts un 14.pielikums (7.punkts)) paredz, ka ar R-frāzēm R52 un R53 nav sastīts nekāds bīstamības simbols, un secīgi- etiķetē (marķējumā) bīstamības simbols (N) neparādīsies, izņemot, ja šis produkts vienlaīcīgi tiks klasificēts vēl arī kādā citā bīstamības kategorijā, kam marķējumā nepieciešams lietot citu bīstamības simbolu.

Atnildi sagatavoja Jānis Pļavinskis, SIA "Vides vadības tehnoloģijas".