ISO 14000 un EMAS

You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches
View Glossary

All | A | D | I | K | M | N | O | P | V


V
There are 6 entries in the glossary.
Pages: 1
Term Definition
Vide

Apkārtne, kurā organizācija darbojas, ieskaitot gaisu, ūdeni, zemi, dabas resursus, floru, faunu, cilvēkus un to mijiedarbību.

PIEZĪME. Apkārtne šajā kontekstā aptver telpu no organizācijas darbības vietas līdz globālajai sistēmai.


Comments: [ISO 14001:2004]
 
Vides aspekts

Organizācijas darbību vai produktu vai pakalpojumu elements, kas var mijiedarboties ar vidi.

PIEZĪME. Būtisks vides aspekts – kam ir vai var būt būtiska ietekme uz vidi


Comments: [ISO 14001:2004]
 
Vides mērķis

Vispārējs ar vidi saistīts mērķis, saskanīgs ar vides politiku un pašas organizācijas noteikts, lai to sasniegtu.


Comments: [ISO 14001:2004]
 
Vides politika

Augstākās vadības oficiāls izklāsts par organizācijas  vispārējiem nodomiem un virzību saistībā ar tās vizpildījumu attiecībā uz vidi.

PIEZĪME. Vides politika nodrošina ietvaru vides mērķu un vides uzdevumu izstrādāšanai.


Comments: [ISO 14001:2004]
 
Vides pārvaldības sistēma

Organizācijas pārvaldības sistēmas daļa, kas tiek lietota, lai izstrādātu un ieviestu vides politiku un pārvaldītu tās vides aspektus.

1.PIEZĪME. Pārvaldības sistēma ir savstarpēji saistītu prasību kopums, kuru lieto, lai izstrādātu politiku un mērķus, kā arī lai sasniegtu šos mērķus.

2.PIEZĪME. Pārvaldības sistēma ietver organizatorisko struktūru, plānošanas darbības, atbildību sadalījumu, praksi, procedūras, procesus un resursus.


Comments: [ISO 14001:2004]
 
Vides uzdevumsDetalizēta organizācijai vai tās daļai piemērojama izpildījuma prasība, kas izriet no vides mērķiem un kas ir jānosaka un jāizpilda, lai šos mērķus sasniegtu.
Comments: [ISO 14001:2004]
 


All | A | D | I | K | M | N | O | P | V


Glossary V2.0