ISO 14000 un EMAS

You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches
View Glossary

All | A | D | I | K | M | N | O | P | V


P
There are 5 entries in the glossary.
Pages: 1
Term Definition
Piesārņojuma novēršana

Procesu, pieredzes, metožu, materiālu, produktu vai enerģijas izmantošana, lai novērstu, samazinātu vai kontrolētu (atsevišķi vai kombinācijā) jebkura veida piesārņojuma vai atkritumu rašanos, emisiju vai noplūdi nolūkā samazināt nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.

PIEZĪME. Piesārņojuma novēršana var ietvert tā avota likvidēšanu vai ietekmes samazināšanu, izmaiņas procesos, produktos vai pakalpojumos, lietderīgu resursu lietošanu, materiālu vai enerģijas aizstāšanu, vairākkārtēju izmantošanu, reģenerāciju, pārstrādāšanu, labošanu un apstrādāšanu.


Comments: [ISO 14001:2004]
 
Piesārņojuma novēršana (pēc EMAS)Tādu procesu, metožu, materiālu vai ražojumu izmantošana, kurus izmantojot, novērš, samazina vai regulē piesārņojumu, tā var ietvert arī pārstrādi, apstrādi, procesa izmaiņas, kontroles mehānismus, resursu efektīvu izmantošanu un materiālu aizstāšanu.
Comments: EMAS
 
Preventīva darbībaDarbība, lai novērstu potenciālas neatbilstības cēloni.
Comments: [ISO 14001:2004]
 
Procedūra

Konkrēts veids, kā īstenot darbību vai procesu.

PIEZĪME. Procedūras var būt vai nebūt dokumentētas.


Comments: [ISO 14001:2004]
 
ProtokoliDokumenti, kas izklāsta sasniegtos rezultātus vai sniedz apliecinājumus par izpildītām darbībām.
Comments: [ISO 14001:2004]
 


All | A | D | I | K | M | N | O | P | V


Glossary V2.0