ISO 14000 un EMAS

You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches
View Glossary

All | A | D | I | K | M | N | O | P | V


I
There are 5 entries in the glossary.
Pages: 1
Term Definition
Ieinteresētā puse

Persona vai personu grupa, kas ir ieinteresēta organizācijas izpildījumā attiecībā uz vidi vai ir no tā ietekmēta.


Comments: [ISO 14001:2004]
 
Iekšējais audits

Sistemātisks, neatkarīgs un dokumentēts process audita apliecinājumu iegūšanai un objektīvai izvērtēšanai, lai noteiktu, kādā pakāpē organizācijas noteiktie vides pārvaldības sistēmas kritēriji ir izpildīti.

PIEZĪME. Daudzos gadījumos, īpaši mazās organizācijās, neatkarību var nodemonstrēt kā rīcības brīvību attiecībā pret auditējamo darbību.


Comments: [ISO 14001:2004]
 
Ietekme uz vidi (pēc EMAS)Ietekme uz vidi: Jebkādas negatīvas vai pozitīvas vides pārmaiņas, ko pilnīgi vai daļēji rada organizācijas darbība, ražojumi vai pakalpojumi.
Comments: EMAS
 
Ietekme uz vidi (pēc ISO 14001)Organizācijas vides aspekta izraisīta jebkura vides izmaiņa, labvēlīga vai nelabvēlīga, pilnīga vai daļēja.
Comments: [ISO 14001:2004]
 
Izpildījums attiecībā uz vidi

Organizācijas  vides aspektu  pārvaldības mērāms rezultāts.

PIEZĪME. Vides pārvaldības sistēmas  kontekstā rezultāti var tikt mērīti attiecībā pret organizācijas vides politiku , vides mērķiem  un vides uzdevumiem un citām vides izpildījuma prasībām attiecībā uz vidi.


Comments: [ISO 14001:2004]
 


All | A | D | I | K | M | N | O | P | V


Glossary V2.0