Par ozona slāni noārdošo vielu importa un eksporta licencēšanu
Monday, 20 February 2017

Ozona slāni noārdošo vielu (OSVN) imports un eksports, ko atļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra regula (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām (regula 1005/2009) virknē tās 15. un 17.pantos paredzēto izņēmumu ir pakļauts licencēšanai.

Licencēšanu veic Eiropas Komisija (EK). EK aprēķina un nosaka kvotas OSNV importam brīvai apgrozībai.

Lasīt tālāk...
 
Tiek gatavotas vadlīnijas ES nozīmes aizsargājamo biotopu kopšanai
Thursday, 30 April 2015

Protekta "NAT-PROGRAMME" ietvaros tiek izstrādātas apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas visiem ES nozīmes aizsargājamajiem biotopiem Latvijā. Šī derba mērķis ir sekmēt aktuālu, praksē pārbaudītu un nozares profesionāļu atzītu īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanu visās Natura 2000 teritorijās Latvijā.

Protekta "NAT-PROGRAMME" , kas tiek realizēts jau kopš 2012.gada decembra, eksperti ir mērķtiecīgi strādājuši, organizējot nozares ekspertu un administratīvo speciālistu sanāksmes, darba grupu tikšanās un seminārus. Šo sanāksmju mērķis bija apkopot aktuālo pētniecisko informāciju un pieredzi biotopu atjaunošanā un apsaimniekošanā. Uzkrātā informācija ir rezultējusies izstrādātās vadlīnijās sešām biotopu grupām: dabisko zālāju, aizsargājamo meža biotopu, saldūdeņu biotopu apsaimniekošanai, purvu ekosistēmu atjaunošanai, iežu atsegumu un jūras piekrastes biotopu aizsardzībai.

Lasīt tālāk...
 
Valsts vides dienests prezentēs jauno kuģi
Tuesday, 21 April 2015
Trešdien, 22. aprīlī plkst. 14.00 Rīgā, 11.novembra krastmalas piestātnē pie Rīgas Tehniskās universitātes, notiks Valsts vides dienesta jaunā jūras zvejas kontroles un jūras vides monitoringa kuģa pirmās darbības sezonas atklāšanas pasākumu.
Pasākuma ietvaros tiks sniegta informācija par jaunā kuģa būtisko pienesumu dienesta darbā, kuģa tehniskajām iespējām un turpmāko pielietojumu zvejas kontroles un vides monitoringa funkciju nodrošināšanai Latvijas Republikas un starptautiskajos Baltijas jūras ūdeņos. Tiks organizēta arī kuģa klāja apskate un īss izbrauciens pa Daugavas upi. Valsts vides dienests aicina uz pasākumu arī mediju pārstāvjus,
 
Kūdras eksperti tiekas seminārā par tās izmantošanu siltumražošanā
Tuesday, 24 February 2015

Tehniski un tehnoloģiski lielā daļā Latvijas siltumražošanas uzņēmumu kūdru kā kurināmo var izmantot jau šodien - tā secināja AS „Komforts” valdes loceklis Ivars Liepiņš seminārā “Kūdras izmantošanas siltumražošanā tehniskie un finansiālie apsvērumi”, kas notika pagājušajā nedēļā, 13.februārī.

I.Liepiņš piebilst, ka Lietuvā un Igaunijā visos izsludinātajos kurtuvju iepirkumos neatkarīgi no tā, vai finansējums ir no ES struktūrfondiem vai citiem finanšu avotiem, kūdra vienmēr tiek minēta kā otrs kurināmais. Tas nozīmē, ka, uzstādot jaunas kurtuves, tās jau ir pielāgotas kurināšanai ar kūdru, uz kuru var pāriet jebkurā brīdī, neveicot papildus pielāgošanu un iztiekot bez papildus izdevumiem. I.Liepiņš saskata perspektīvu gabalkūdrai, bet ne granulām un ne briketēm.

Lasīt tālāk...
 
Parīzē notiek Vīnes konvencijas pušu konference un Monreālas protokola pušu sanāksme
Sunday, 16 November 2014

Laikā no 17. līdz 21.novembrim Francijas galvaspilsētā Parīzē norisināsies Vīnes konvencijas par ozona slāņa aizsardzību pušu 10.konference un šīs konvencijas Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām pušu 26.sanāksme.

Sagaidāms, ka intensīvākās diskusijas šī pasākuma ietvaros notiks par Daudzpusējo fondu nākamo trīs gadu periodam, kas ilgs no 2015.-17.gadam un par fluorogļūdeņražu iekļaušanu Monreālas protokola tvērumā.

Tiem, kas vēlas sekot notikumu attīstības gaitai, Virums.lv atgādina, ka visi konferences pateriāli ir pieejami UNEP Ozona sekretariāta mājaslapā šai konferencei veltīrajā sadaļā šeit .

 
<< Sākums < Atgriezties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Turpināt > Beigas >>

Rezultāti 6 - 10 no 840