Sutru pagastā ir pabeigti ūdenssaimniecības uzlabošanas pasākumi
Monday, 07 July 2008
ImageSutru pagastā Sutru ciemā ir pabeigta projekta "Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana Sutru pagasta Sutru ciematā" realizācija, kuram tika piešķirts Latvijas Vides aizsardzības fonda dāvinājums. Projekta rezultātā Sutru ciemā tika uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta, kā arī tika veikta artēziskā urbuma un ūdens atdzelžošanas stacijas ēkas rekonstrukcija. Projekta ietvaros tika rekonstruēts arī ūdensvads 140 m garumā.
Lasīt tālāk...
 
Feimaņu pagastā pabeigti ūdensapgādes sistēmas sakārtošanas darbi
Friday, 04 July 2008
Pagājušajā gadā Rēzeknes rajona Feimaņu pagasta padomei tika piešķirts Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalsts projekta "Feimaņu pagasta ūdenssaimniecības sakārtošana" realizācijai. Projekta realizācijas laikā tika veikta urbuma rekonstrukcija, izbūvēta atdzelžošanas stacijas ēka un uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta, kā arī tika izbūvēts pazemes ūdens rezervuārs.
Lasīt tālāk...
 
Vectilžas pagastā ir pabeigti dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi
Monday, 30 June 2008
Vectilžas pagastā tika pabeigts Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansētais projekts “Ūdensapgādes sistēmas attīstība Vectilžas ciemā”, kura ietvaros Vectilžas ciemā tika uzlabota dzeramā ūdens apgādes sistēma.
Lasīt tālāk...
 
Patērētāju asociācija aicina svētdien rīkot 'Enerģijas streiku'
Friday, 27 June 2008

Eiropas Patērētāju Asociācijas aicina iedzīvotājus svētdien 29.jūnijā "Euro 2008 UEFA" futbola fināla mača laikā izslēgt visus enerģijas avotus, izņemot televīziju, lai protestētu pret naftas produktu augstajām cenām, informēja Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas padomes priekšsēdētāja Tekla Žabova.

29.jūnijā iedzīvotāji tiek aicināti izslēgt visus gaismas ķermeņus, nelietot automašīnas un gāzi un citus enerģijas avotus, izņemto televīziju.

Lasīt tālāk...
 
Vides ministrija: dzīvsudrabs ir bīstama ķīmiska viela!
Friday, 27 June 2008

Image27.jūnijā, Vides ministrija ir nosūtījusi vēstuli Iekšlietu ministrijai, kurā informē, ka saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (MK noteikumi Nr.949 (13.12.2005.) „Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu”) dzīvsudrabs tiek klasificēts kā bīstama ķīmiska viela.

Ņemot vērā dzīvsudraba īpašības, attiecībā uz bīstamību cilvēku veselībai tas tiek klasificēts kā toksisks ieelpojot un spējīgs uzkrāties organismā, radot kaitīgu iedarbību. Attiecībā uz bīstamību videi dzīvsudrabu klasificē kā ļoti toksisku ūdens organismiem, kas var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē.

Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Atgriezties 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Turpināt > Beigas >>

Rezultāti 396 - 400 no 840