Downloads

Downloads Home »  Konvencijas

CategoriesFiles

folder icon Vīnes konvencija
4
folder icon Konvencija par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos
1
1979.gada Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos (Ženēvas konvencija) un tās protokoli.