Downloads

Downloads Home »  LR Vides likumdošana

CategoriesFiles

folder icon Vides kvalitāte
3
Augsnes kvalitāte, gaisa kvalitāte, ūdens kvalitāte, aizsardzība pret troksni, smaku novēršana, augsnes, ūdens un gaisa aizsardzība.
folder icon Ķīmisko vielu kontrole
10
folder icon Vides pārvaldība un rūpnieciskā piesārņojuma kontrole
5
folder icon Atkritumu apsaimniekošana
20