Downloads

CategoriesFiles

folder icon Starptautiskie līgumi un konvencijas
5
folder icon LR Vides likumdošana
38

UZMANĪBU - INFORMĀCIJA SADAĻĀ IR NOVECOJUSI!

Šajā kategorijā ir apkopoti LR vides aizsardzības normatīvie akti, kas sakārtoti vairākās kategorijās. Lietotājiem būtu ieteicams ievērot, ka šeit pieejamais normatīvo aktu apkopojums var nebūt izsmeļošs, kā arī, ka iedalījums kategorijās dažos gadījumos ir visai nosacīts. Ievērojiet arī, ka bez LR normatīvajiem aktiem var pastāvēt arī saistoši ES normatīvie akti, dažus no kuriem var atrast šeit !

folder icon Vides pamatnostādnes, stratēģijas, plāni un programmas Latvijā
19
folder icon Atsevišķi ES normatīvie akti (saites uz OV)
47
INFORMĀCIJA SADAĻĀ IR NOVECOJUSI - piekļuvei aktuālajiem ES tiesību aktiem lūdzu izmantojiet EUR-Lex !
folder icon Projektu, semināru un konferenču materiāli
23
folder icon Pārskati un ziņojumi
10
folder icon Ķīmisko vielu kontrole
34
Rokasgrāmatas, raksti, ziņojumi, pētījumi. Ķīmisko vielu klasificēšana, marķēšana, droša, piesardzīga lietošana; ķīmiskās vielas sadzīves produktos, kosmētikā; biocīdi; ķīmisko vielu vai to grupu radītie riski; alternatīvas bīstamām ķīmiskām vielām; arī- ozona slāni noārdošās vielas.
folder icon Eko- un energoefektivitāte, tīrāka ražošana un vides tehnoloģijas
16
folder icon Produktu drošums un ietekme uz vidi un veselību
11
folder icon Vides ekonomika un nodokļi
1
folder icon Vides kvalitāte un drošība
1
folder icon Vides pārvaldība un piesārņojuma kontrole
10
folder icon Cilvēka ietekme uz vidi
7