Eiropa publicē jauno F-gāzu regulu PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 21 May 2014

 Eiropas Savienības Oficiālā vēstneša 2014.gada 20.maija numurā ir publicēta 2014.gada 16.aprīlī Eiropas Parlamentā pieņemtā Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta āzēm (F-gāzēm).

Šī regula, kas stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tas ir- 9.jūnijā un ko piemēro no 2015.gada 1.janvāra, atceļ pašreiz spēkā esošo Regulu (EK) Nr. 842/2006.

Pieņemtās regulas nozīmīgākās prasības ietver, bet neaprobežojas ar:

- nozīmīgāko apritē ES tirgū esošo F-gāzu pārdošanas apjomu pakāpenisku samazināšanu līdz 2030.gadam līdz vienai piektdaļai no pašreizējā apjoma (15.pants un V pielikums),
- turpmāku pakāpenisku F-gāzu izmantošanas aizliegšanu atsevišķās iekārtās (11.pants un III pielikums),
- F-gāzu emisiju novēršanu no iekārtām nosakot prasības kontrolei, apkopei un f-gāzu savākšanai,

F-gāzes ir dzesēšanā, saldēšanā un dažos citos pielietojumos izmantojamo ķīmisko vielu grupa, kam piemīt arī ievērojams siltumnīcefekta potenciāls, kas atkarībā no konkrētās vielas no vairākiem desmitiem līdz padsmit tūkstošiem reižu pārsniedz pazīstamākās siltumnīcefekta gāzes- oglekļa dioksīda siltumnīcefekta potenciālu.

Ozona slāni noārdošo vielu izņemšanas no aprites rezultātā F-gāzu izmantošanas apjomi saldēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtās, izolācijas putās, aerosolos un ugunsdzēsības iekārtās kā ES tā pasaulē būtiski pieaug radot bažas par to ietekmi uz klimatu.

Lielākās daļas izplatītāko F-gāzu dzīves ilgums atmosfērā nav liels, taču iekārtu, kurās tās izmantotas, lietošanas ilgums var sasniegt par 50 gadus, tāpēc viens no pamatojumiem Eiropas Komisijai nākot klajā ar nu jau

pieņemtās regulas projektu bija nepieciešamība rīcībai tagad, lai novērstu iespējamos F-gāzu izmešus no iekārtām, kurās tās uzpildītas, nākotnē.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība