Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts elektromobilitātes attīstības plāns PDF Drukāt E-pasts
Friday, 22 November 2013

7.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Elektromobilitātes attīstības plāna 2014.-2016.gadam projekts.

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas sniegto informāciju Elektromobilitātes attīstības plāna mērķis ir mazināt transporta sistēmas atkarību no naftas, nepasliktinot tās efektivitāti un neapdraudot mobilitāti.

Elektromobilitātes attīstības plāna projekts paredz videi draudzīgu transportlīdzekļu, kuri pamatā tiek darbināti ar elektromotoru, segmenta un to uzlādes infrastruktūras attīstības veicināšanu. Tas rezultātā ļaus samazināt siltumnīcas efektu, t.sk., CO2 un citus kaitīgos izmešus, samazinās apkārtējās vides trokšņu līmeni, vienlaicīgi saglabājot fosilās degvielas rezerves.

Plāna projekts paredz, ka par elektromobilitātes jomu Latvijā būs atbildīga Satiksmes ministrija, kuras funkcijās ietilps izstrādāt elektromobilitātes politiku, organizēt un koordinēt tās īstenošanu, kā arī izstrādāt attiecīgo reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus.

Galvenie iemesli, kādēļ Latvijai nepieciešams sniegt atbalstu elektromobilitātes attīstībai, ir Latvijas uzņēmumu konkurētspējas palielināšana jaunas transporta jomas radīšanai, Latvijas energoneatkarības palielināšana, kā arī piesārņojuma un siltumnīcefektu izraisošo gāzu samazināšana.

Arī Eiropas Komisija izvirzījusi elektromobilitātes atbalstu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs par svarīgu jautājumu. ES dalībvalstis tiek aicinātas novērst transporta nozares atkarību no naftas, un tiek noteikts mērķis līdz 2050.gadam par 60% samazināt transporta siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu.

Latvijas elektromobilitātes politikas ieviešanai ir paredzēts veidot Elektromobilitātes vadības un koordinācijas institūciju (EVKI). Plāna projektā ir piedāvāti trīs iespējamie EVKI darbības modeļi. Valdībai būs jālemj par to, kuru no modeļiem izvēlēties.

Nākamajos trīs gados elektromobilitātes attīstības plānam iecerēts atvēlēt 21.33 miljonus latu, no kuriem valsts budžeta finansējums būs 25% apmērā.

Resursi internetā:

- Saite uz tiesību akta projektu un pavaddokumentiem Ministru kabineta mājaslapā
 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība