Tukuma novada Sēmes ciemā noslēgts ūdenssaimniecības projekts PDF Drukāt E-pasts
Monday, 26 March 2012

Parakstot būvvaldes aktu, šī gada 18. martā, tika noslēgta projekta "Tukuma novada Sēmes ciemata ūdenssaimniecības attīstība" realizācija, ko īstenoja Tukuma novada pašvaldība, Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde, sadarbībā ar SIA “Vides investīciju fonds”. Projekts tika īstenots ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros tika tamponēta viena no esošajām dzeramā ūdens ieguves vietām, tās vietā izveidojot jaunu, aprīkota esošā ūdens attīrīšanas stacija, uzstādot reversās osmozes nanofiltrācijas iekārtu, veikta ūdensvada tīkla rekonstrukcija (325 m), kā arī - izbūvēts jauns kanalizācijas pašteces vads (170 m) un uzstādītas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, slēdzot vecās.

Būvdarbus šī projekta ietvaros 159 399 LVL apjomā (bez PVN) veica SIA „Tukuma nami”, bet autoruzraudzību - tehniskā projekta izstrādātāji SIA „Milts un partneri". Projekta realizācijas rezultātā, Sēmes ciemā uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte, samazināsies ūdens zudumi, tiks nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma pieejamība un samazināsies vides piesārņojuma risks.

Projekta kopējās izmaksas bija nedaudz zem 205 000 LVL, no kuriem 130 190 LVL jeb 85% no attiecināmajām izmaksām bija ERAF līdzekļi, bet pārējie līdzekļi - pašvaldības līdzfinansējums. Aizņēmums no Vides investīciju fonda 61 850 LVL apmērā tika izlietots ERAF daļas priekšfinansēšanai, pašu līdzfinansējuma daļas segšanai un PVN priekšnodokļa apmaksai.

Vides investīciju fonds sniedz aizdevumus pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu īstenošanai, kā arī finansē vides infrastruktūras projektus citās jomās - videi draudzīga siltumapgāde, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinajumi.lv

Kontaktpersonas:
     Vides investīciju fonda projektu vadītājs Aldis Pommers, tālr. 67845111,
     Tukuma novada domes projektu direktore Zane Siliņa, tālr.  63107284

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība