Lielplatones ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts tuvojas noslēgumam PDF Drukāt E-pasts
Friday, 06 January 2012

2011. gada 14. decembrī Jelgavas novada pašvaldības uzņēmums SIA "Apsaimniekošanas serviss" parakstīja aizdevuma līgumu ar SIA “Vides investīciju fonds” par projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielplatones pagasta Lielplatones ciemā" noslēgšanai nepieciešamo aizdevuma līdzekļu piešķiršanu. Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Jelgavas novada Lielplatonē dzīvo 360 iedzīvotāji, no kuriem ūdensapgādes pakalpojumi ir pieejami 310 (86%). Ūdensvada tīkli ir būvēti 20. gs. 70-tajos gados, tie ir veci un lielā mērā nolietojušies. Rezultātā rodas avārijas un ūdens padeves pārtraukumi ciemā. Arī sulfātu daudzums dzeramajā ūdenī pārsniedz pieļaujamās normas (345 mg/l).

Projekta ietvaros veikta ŪAS ēkas renovācija un ūdens attīrīšanas (desulfatizācijas) iekārtas uzstādīšana (Q=5 m3/h), ūdensvada tīklu posmu rekonstrukcija (2 146 m), jaunu ūdensvada tīklu būvniecība (950 m). Projekta realizācijas rezultātā, Lielplatonē tiks nodrošināta normatīvo prasību izpilde dzeramā ūdens apgādē un kvalitatīva pakalpojuma pieejamība ciema iedzīvotājiem.

Projektā paredzētie būvdarbi ir noslēgti, tos veica SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"", būvuzraudzību - SIA "BaltLine Globe", bet autoruzraudzību - SIA "Firma L4". Projektu plānots noslēgt jau šī gada sākumā.

Kopējās izmaksas ir plānotas nedaudz virs 222 tūkst. LVL apmērā, no kuriem 105 249,21 LVL jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām ir ERAF līdzfinansējums. Pārējās izmaksas tiks segtas no pašvaldības uzņēmuma līdzekļiem, tajā skaitā – izmantojot iespēju saņemt aizdevumu no Vides investīciju fonda 167 618 LVL apjomā. Aizdevums tiks izmantots ERAF daļas priekšfinansēšanai, PVN priekšnodokļa apmaksai un pašu līdzfinansējuma daļas segšanai.

Vides investīciju fonds sniedz aizdevumus pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu īstenošanai, kā arī finansē vides infrastruktūras projektus citās jomās - videi draudzīga siltumapgāde, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinajumi.lv

Kontaktpersonas:
Vides investīciju fonda projektu vadītājs Aldis Pommers, tālr. 67 845 111,
SIA "Apsaimniekošanas serviss" valdes loceklis Gundars Melngalvis, tālr. 63 061 597

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība