Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicā noslēgts ūdenssaimniecības projekts PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 05 January 2012

2011. gada 14. decembrī, parakstot projekta nobeiguma dokumentāciju, tika noslēgta projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā" realizācija, ko īstenoja Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde, sadarbībā ar SIA „Vides investīciju fonds”. Projekts tika realizēts ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros tika rekonstruēta Gorņicas ciema esošā ūdens ieguves vieta un ūdens attīrīšanas stacija, 1595 m kopgarumā renovētas esošās ūdensapgādes trases, kā arī - veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve un rekonstrukcija. Projekta realizācijas rezultātā, ciema iedzīvotājiem nodrošināta pastāvīga ūdensapgāde (24h/dnn), ūdensvada posmu nomaiņa ir veicinājusi avāriju skaita un ūdens zudumu samazināšanos, sekmējot pazemes ūdens resursu saglabāšanu, uzlabojusies pie patērētāja nogādātā dzeramā ūdens kvalitāte. Pakalpojuma pieejamības paplašināšanai projekta ietvaros 100% ciema iedzīvotāju nodrošināta iespēja turpmāk izmantot kvalitatīvu pakalpojumu.

Būvdarbus šī projekta ietvaros 116 776 LVL apjomā (bez PVN) veica SIA "Latgalia", bet autoruzraudzību nodrošināja tehniskā projekta izstrādātāji SIA "Projektēšanas birojs Austrumi".

Projekta kopējas izmaksas bija nedaudz zem 150 000 LVL, no kuriem 104 590 LVL jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām finansēja ERAF, bet pārējos līdzekļus - pašvaldība. Pašvaldībai nodrošinātais Vides investīciju fonda aizdevums 35 000 LVL apmērā tika izmantots projekta finansējuma pašvaldības daļas segšanai, PVN un ERAF līdzekļu priekšfinansēšanai.

Vides investīciju fonds sniedz aizdevumus pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu īstenošanai, kā arī finansē vides infrastruktūras projektus citās jomās - videi draudzīga siltumapgāde, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinajumi.lv
 
Kontaktpersonas:
   Vides investīciju fonda projektu vadītājs Aldis Pommers, tālr. 67845111,
   Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas PP ekonomiste Jevgēņija Grišuļonoka, tālr. 64644682

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība