Noslēgts līgums par Elejas ūdenssaimniecības sakārtošanas projekta finansējumu PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 20 December 2011

Š. g. 14. decembrī Jelgavas novada pašvaldības uzņēmums SIA "Apsaimniekošanas serviss" parakstīja aizdevuma līgumu ar SIA “Vides investīciju fonds” par projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Elejas pagasta Elejas ciemā" realizācijai nepieciešamo aizdevuma līdzekļu piešķiršanu. Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Elejā pašlaik dzīvo 1205 iedzīvotāji, no kuriem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi ir pieejami 700 (58%) iedzīvotājiem. Ūdensvada un kanalizācijas tīkli ir 30 un vairāk gadus veci un lielā mērā nolietojušies. Rezultātā rodas dzeramā ūdens padeves pārtraukumi. Sulfātu daudzums dzeramajā ūdenī pārsniedz pieļaujamās normas. Pašteces kanalizācijas caurules laika gaitā ir kļuvušas ūdenscaurlaidīgas un lietus laikā kolektorā ieplūst gruntsūdeņi, kas traucē normālu notekūdeņu attīrīšanas procesu.

Projekta ietvaros plānota ūdensvada tīklu posmu rekonstrukcija (1964 m), jaunu ūdensvada tīklu būvniecība (845m) un ūdens attīrīšanas (desulfatizācijas) iekārtas uzstādīšana (Q=20 m3/h), kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija (793 m), KSS rekonstrukcija un jaunas KSS izbūve.

Realizējot šo projektu, Elejā tiks nodrošināta normatīvo prasību izpilde dzeramā ūdens apgādē, samazināts vides piesārņojums un panākta likumdošanai atbilstoša notekūdeņu savākšana un attīrīšana, kā arī - nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma pieejamība.

Pašlaik projektā paredzētie būvdarbi tuvojas noslēgumam, tos veic pilnsabiedrība "Uni Būve". Līgums par būvuzraudzību noslēgts ar SIA "BaltLine Globe", bet autoruzraudzību veic SIA "Firma L4". Būvdarbus plānots noslēgt vēl šajā gadā.

Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 489 460,76 LVL apmērā, no kuriem 298 691,70 LVL jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām ir ERAF līdzfinansējums, bet pārējās izmaksas tiks segtas no pašvaldības uzņēmuma līdzekļiem. Aizņēmums no Vides investīciju fonda nepārsniegs 313 731 LVL un tiks izmantots ERAF daļas priekšfinansēšanai, PVN priekšnodokļa apmaksai un pašu līdzfinansējuma daļas segšanai.

Vides investīciju fonds sniedz aizdevumus pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu īstenošanai, kā arī finansē vides infrastruktūras projektus citās jomās - videi draudzīga siltumapgāde, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinajumi.lv
 
Kontaktpersonas:
 Vides investīciju fonda projektu vadītājs Aldis Pommers, tālr. 67 845 111,
 SIA "Apsaimniekošanas serviss" valdes loceklis Gundars Melngalvis, tālr. 63 061 597

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība