Tukuma novada Sēmes ciemā ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi PDF Drukāt E-pasts
Monday, 19 December 2011

Šī gada 15. decembrī Tukuma novada dome parakstīja aizdevuma līgumu ar SIA “Vides investīciju fonds” par projekta "Tukuma novada Sēmes ciemata ūdenssaimniecības attīstība" realizācijai nepieciešamo aizdevuma līdzekļu piešķiršanu. Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Tukuma novada Sēmes ciemā dzīvo 431 iedzīvotājs un 390 (90%) no tiem ir pieslēgums centralizētam ūdensapgādes tīklam. Ūdensapgādes sistēma izbūvēta 60.-to gadu vidū un bija sliktā stāvoklī, tādēļ to nepieciešams rekonstruēt. Iegūtā pazemes ūdens kvalitāte bija neapmierinoša.

Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi pieejami 380 (jeb 88%) iedzīvotāju, taču azbestcementa un keramikas caurules gadu gaitā kļuvušas ūdenscaurlaidīgas un tas traucēja normālu notekūdeņu novadīšanas procesu un radīja biežas avārijas. Arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu fiziskais nolietojums bija ļoti liels un pastāvēja risks, ka neattīrīti notekūdeņi var ieplūst Lāčupītē.

Projekta plāns paredz tamponēt vienu no esošajām dzeramā ūdens ieguves vietām, tās vietā izveidojot jaunu, no jauna aprīkot esošo ŪAS, uzstādot reversās osmozes nanofiltrācijas iekārtu, veikt ūdensvada tīkla rekonstrukciju (325 m), kā arī - izbūvēt jaunu kanalizācijas pašteces vadu (170 m), iegādāties un uzmontēt jaunas NAI, slēdzot vecās.

Projektā paredzētos būvdarbus veic SIA „Tukuma nami”, bet autoruzraudzību - tehniskā projekta izstrādātāji SIA „Milts un partneri". Projektu plānots noslēgt nākamā gada martā.

Realizējot projektu, Sēmes ciemā uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte, samazināsies ūdens zudumi, kā arī tiks nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma pieejamība un samazināts vides piesārņojuma risks.

Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekta kopējās izmaksas projekta pieteikumā plānotas Ls 204 804 apjomā, no kuriem 130 190 LVL jeb 85% no attiecināmajām izmaksām ir ERAF līdzfinansējums, bet pārējie līdzekļi - pašvaldības līdzfinansējums. Aizņēmums no Vides investīciju fonda 61 850 LVL apmērā tiks izlietots ERAF daļas priekšfinansēšanai, pašu līdzfinansējuma daļas segšanai un PVN priekšnodokļa apmaksai.

Vides investīciju fonds sniedz aizdevumus pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu īstenošanai, kā arī finansē vides infrastruktūras projektus citās jomās - videi draudzīga siltumapgāde, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinājumi.lv
 
Kontaktpersonas:
 Vides investīciju fonda projektu vadītājs Aldis Pommers, tālr. 67845111,
 Tukuma novada domes projektu direktore Zane Siliņa, tālr.  63107284

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība